Amir Rostami

Amir Rostami

Polis, författare, doktor i sociologi och docent i kriminologi