Anna Lundström

Anna Lundström

Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

14:40 - 15:10
Riddarsalen

Låg upptäcktsrisk när kriminella tvättar pengar via företag!

Ekobrottsmyndighetens utredningar visar att det är vanligt förekommande att företag utnyttjas av oseriösa och kriminella aktörer som brottsverktyg. Penningtvätt via företags- och personkonton är idag ett nyckelverktyg som används inom i stort sett all ekonomisk brottslighet. Varför företag? Hur ser uppläggen ut? Går det att upptäcka penningtvätt som sker via företagskonton?

● Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten