Carl Engelbrekt Ericsson

Carl Engelbrekt Ericsson

Expert på riskbedömning för ML, TF och sanktioner, Acuminor

13:20 - 13:50
Mässhallen

Penningtvätt i ett nytt Europa

Trender vi kan se inom ML, TF och sanktioner under 2023 i skuggan av Rysslands invasion av Ukraina, pandemin och inflationen.

● Carl Engelbrekt Ericsson, Expert på riskbedömning för ML, TF och sanktioner, Acuminor