Erik Blommé

Erik Blommé

Biträdande avdelningschef, Finansinspektionen

13:20 - 13:50
Riddarsalen

Nya risker på finansmarknaden

Finansinspektionen redogör för de största och nyaste riskerna och trender som inspektionen har identifierat under 2023. Bland de risker som kan nämnas är valutaväxlare med Hawala, Neobanker/FinTech, Företag som brottsverktyg och de-risking.

● Erik Blommé, Biträdande avdelningschef/ Deputy Director, Finansinspektionen