Eva Sund

Eva Sund

Utveckling av brottsbekämpning, UB, NOA

13:20 - 13:50
Fogelström

Polisen höjer förmågan att återta brottsvinster

Polismyndigheten har genomfört en satsning rörande tillgångsinriktad brottsbekämpning. På det sättet vill myndigheten bidra till att fler brottsvinster återtas. Eva Sund har varit projektledare och berättar här om hur satsningen genomförts.

● Eva Sund, Utveckling av brottsbekämpning, UB, NOA