Gabriella Bussien

Gabriella Bussien

Chief Revenue Officer, Trapets

13:20 - 13:50
Galleriet

Kundkännedom – dess utmaningar och möjliga tillämpningar 

Vikten av att inkludera flera aspekter i sin kundkännedom kan få en betydande effekt på sitt AML arbete. Genom att utöka sina datapunkter och inkludera parametrar som beteenden, mönster och relationer ger potentialen till bättre och mer relevanta riskberäkningar. Vi diskuterar möjligheterna och utmaningarna med kundkännedom samt hur flertalet datapunkter kan kopplas samman till en helhet för ökad relevans i AML arbetet.

● Dan Sjöholm, CEO, Trapets
● Gabriella Bussien, Chief Revenue Officer, Trapets