Hans Lindberg

Hans Lindberg

VD, Svenska Bankföreningen