Louise Brown

Louise Brown

Director, FCG Financial Crime Prevention

14:00 - 14:30
Galleriet

Kopplingen mellan KYC, transaktionsövervakning och kreditprocessen

Vad är strategierna för att reducera falsklarm, uppnå bättre konverteringsgrad men också bättre kreditbeslut? Denna programpunkt diskuterar KYC och TM som nycklarna till effektivare AML-program och hur avkastningen på AML-arbetet kan öka, vilka rekommendationer som kan ges med hänsyn till EBA Risk Factor Guidelines, scenariesättning och vägen mot en holistisk koppling till andra väsentliga processer inklusive kreditriskvärdering.

● Lars von Ehrenheim, Director, FCG Financial Crime Prevention
● Louise Brown, Director, FCG Financial Crime Prevention