Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

Verksamhetsansvarig, Muslim Aid Sweden

14:40 - 15:10
Fogelström

Balansgången mellan de-risking och demokrati

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism strävar efter att stoppa kriminalitet nationellt och internationellt men det får också konsekvenser för seriösa organisationer att driva allmännyttig verksamhet. Med ett allt större fokus på de-risking hos bankerna försvåras möjligheterna att få bankkonto men också att göra överföringar internationellt, vilket begränsar organisationers handlingsutrymme men bidrar också till en minskad tillit i samhället. På det här seminariet diskuterar vi om och hur vi hittar en balans mellan att stoppa kriminalitet och bedrägerier och att bibehålla en stark demokrati med hög tillit.

● Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige
● Anna Johansson, generalsekreterare, Amnesty International Sverige
● Mehmet Kaplan, verksamhetsansvarig, Muslim Aid Sweden
● Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism
● Bartosz Stroinski, Förbundsordförande, Förbundet Vi Unga