Per Wadhed

Per Wadhed

Polisöverintendent, Polismyndigheten, NOA

14:00 - 14:30
Riddarsalen

Kriminell ekonomi är både svart och vit

Den kriminella ekonomin genomsyrar samhället och utgör ett systemhot. Den påverkar näringslivet och skapar en osund konkurrens då alla inte följer regelverket och ytterst drabbas många arbetstagare som tvingas arbeta under ibland slavliknande former. Den angriper också bidragssystemet där kriminella upplägg utlakar stadskassan.

● Per Wadhed, Polisöverintendent, Polismyndigheten NOA