Robin Lycka

Robin Lycka

Strise

13:20 - 13:50
Mässhallen

Efterdyningarna av Ryska sanktioner i Skandinavien

I februari 2022 infördes en omfattande uppsättning av ryska sanktioner, och har sedan dess förstärkts. Detta medför stora utmaningar för företag i Skandinavien. I denna föreläsning kommer vi utforska effekten av sanktionerna på företagen i regionen och diskutera de strategier de har antagit för att navigera i det föränderliga landskapet. Få insikter om de utmaningar som de berörda företagen har stått inför och vilken roll tekniken spelade för att möjliggöra denna anpassning.

● Robin Lycka, Strise