Sebastian Nordli

Sebastian Nordli

Manager - AML Risk & Analytics at 421 Consulting

14:00 - 14:30
Fogelström

Från identifierad risk till validerad modell – modellriskhantering i praktiken

Trots att lagkravet på modellriskhantering och validering funnits sedan 2017 upplevs området fortfarande som otydligt av många verksamhetsutövare. Vi konkretiserar definitionen av en modell inom AML/CFT, förtydligar hur arbetet med modellriskhantering faktiskt går till i praktiken samt delar med oss av våra erfarenheter från tre års arbete med modellriskhantering på en rad både små och stora institut.

● Max Knape, Manager - AML Risk & Analytics at 421 Consulting
● Sebastian Nordli, Manager - AML Risk & Analytics at 421 Consulting