AML AWARD

Vinnarna av AML Award 2024:

Reportrarna bakom reportaget om Swedbank & penningtvätten, SVT Uppdrag granskning

Detta team har inte bara belyst allvarliga brister i en av Sveriges största banker utan också bidragit till en paradigmförskjutning inom AML (Anti-Money Laundering) internationellt. Teamet har visat åtgärder med påvisbara resultat, innovativa idéer, passion, strategiska samarbeten och att ett starkt engagemang kan skapa stora förändringar, trots begränsade resurser.

Nominerade till AML Award 2024:

Jörgen Holmlund, Lärare i underrättelsetjänst, Försvarshögskolan

Jörgen Holmlund har med sitt brinnande engagemang för Sveriges säkerhet fått vitt skilda människor, på olika platser och positioner i samhället, att utbyta tankar och kunskap. Jörgens besitter hög kompetens och äger den unika förmågan att kunna kommunicera det viktiga på ett lättförståligt sätt. Genom sitt engagerande och inlyssnande sätt också bidragit utomordentligt väl till viljan att laga Sverige när det gäller arbetet mot korruption, penningtvätt och terrorism.

Hanna Wetter, Kanslichef, Simpt- Svenska Institutet mot Penningtvätt

Hanna är ansvarig för arbetet med Simpts vägledning på penningtvättsområdet. Vägledningen utvecklar och dokumenterar branschpraxisen av tillämpningen av penningtvättsregelverket. Hanna planerar, organiserar och leder arbetet med tålamod, noggrannhet och uthållighet. Detta med ambitionen att producera en vägledning som både är juridiskt korrekt och som är praktiskt användbar. Vägledningen betyder mycket för personer som arbetar praktiskt med penningtvättsfrågor och som måste läsa problem där lagtext och föreskrifter inte ger tillräcklig information.

Sara Ekstrand, Senior jurist, Svenska Bankföreningen

Sara Ekstrand har med stort engagemang arbetat för att finansbranschen ska ges förutsättningar att på ett effektivt sätt motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Sara har mångårig erfarenhet och djup kunskap på området som varit avgörande i arbetet att driva lagstiftning och branschpraxis framåt mot en effektivare hantering av de regelverk som gäller såväl nationellt som på EU-nivå.

Jens Nylander, Entreprenör

Genom att använda AI och tröska stora mängder upphandlings- och inköpsdata har Jens blottlagt gigantiska brister i den offentliga sektorns utgifter. Samtidigt som debatten om organiserad brottslighet, korruption och infiltration går på högvarv, har inget gjorts för att kartlägga pengaflödena. Nu har Nylander gjort det, helt på eget initiativ.

AML Award (Anti Money Laundry Award)  

Priset har som syfte att uppmärksamma en eller flera yrkesverksamma personer som har gjort betydande insatser i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Priset delas ut till den som 

·    Vidtagit åtgärder som bevisligen givit påvisbara resultat. 

·    Verkat för att utveckla och genomföra innovativa idéer och strategier som ger effekt.  

·    Visat stor passion för yrket och/eller uppmuntrat viktiga strategiska samarbeten som givit påvisbara resultat. 

·    Tar stort ansvar för uppdraget och/eller visar ett stort engagemang genom att vara/verka som positiv förebild för andra. 

Priset är instiftat av Penningtvättsdagarna i samverkan med tidningen Offentliga Affärer och årets vinnare utses av en väl sammansatt jury bestående av representanter från relevanta organisationer.  

Möjligheten att nominera är stängd, håll utkik på LinkedIn och i vårt nyhetsbrev för att se årets nominerade!