AML Award (Anti Money Laundry Award)  

Priset har som syfte att uppmärksamma en eller flera yrkesverksamma personer som har gjort betydande insatser i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Priset delas ut till den som 

·    Vidtagit åtgärder som bevisligen givit påvisbara resultat. 

·    Verkat för att utveckla och genomföra innovativa idéer och strategier som ger effekt.  

·    Visat stor passion för yrket och/eller uppmuntrat viktiga strategiska samarbeten som givit påvisbara resultat. 

·    Tar stort ansvar för uppdraget och/eller visar ett stort engagemang genom att vara/verka som positiv förebild för andra. 

Priset är instiftat av Penningtvättsdagarna i samverkan med tidningen Offentliga Affärer och årets vinnare utses av en väl sammansatt jury bestående av representanter från relevanta organisationer.  

Nedan kan du nominera din kandidat. Vem tycker du förtjänar att hyllas lite extra?