AML AWARD

AML Award (Anti Money Laundry Award)  

Priset har som syfte att uppmärksamma en eller flera yrkesverksamma personer som har gjort betydande insatser i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Priset delas ut till den som 

·    Vidtagit åtgärder som bevisligen givit påvisbara resultat. 

·    Verkat för att utveckla och genomföra innovativa idéer och strategier som ger effekt.  

·    Visat stor passion för yrket och/eller uppmuntrat viktiga strategiska samarbeten som givit påvisbara resultat. 

·    Tar stort ansvar för uppdraget och/eller visar ett stort engagemang genom att vara/verka som positiv förebild för andra. 

Priset är instiftat av Penningtvättsdagarna i samverkan med tidningen Offentliga Affärer och årets vinnare utses av en väl sammansatt jury bestående av representanter från relevanta organisationer.  

Skicka in din nominering på knappen nedan!

Vinnarna av AML Award 2023:

Daniel Särnqvist
Verksamhetsutvecklare
Skatteverket

”Det är tillsammans, både myndigheter och privata aktörer, som vi möjliggör ett effektivt arbete mot att bekämpa penningtvätt. Alla har olika roller, men det först då vi pratar och jobbar tillsammans som de bästa synergierna uppstår.”

Pia Bergman
Expert på ekonomisk brottslighet
f.d. Skatteverket

”Jag har alltid trott att 1 + 1 blir 3 eller mer… När vi bygger nätverk blir vi både starkare och kunnigare, för tillsammans kan vi förstå mycket mer och genomskåda fler av de transaktioner och affärer som sker som bara har kriminellt uppsåt. Är också tacksam för att Daniel på så bra sätt tagit över o fortsatt leda det nätverk jag startade och känner en stolthet i att jag fått starta något som lever vidare och förhoppningsvis bidrar till att göra världen lite bättre.”

Motivering: En stor utmaning vi möter idag är tillräcklig kompetens och förståelse för penningtvättbrott. Myndigheter har prioriterade uppdrag och det är viktigt att privata aktörer bidrar på bästa sätt för att förbättra rapporter och se mönster som är av intresse för myndigheterna. Många yrkesverksamma vet idag vad man behöver göra, men inte varför. Penningtvättsnätverket som Pia Bergman skapat och Daniel Särnqvist förvaltat på Skatteverket är för många verksamhetsutövare en viktig bro för att få till dialog, dela utmaningar och modus mellan privata aktörer och relevanta myndigheter. Ett viktigt lyft för många aktörer.