KONFERENSPROGRAM

2024 års konferensprogram

2024 års konferensprogram tas fram tillsammans med experter och årets partners i ett tillsatt programråd.

Vill du vara med att påverka utformningen av årets konferensprogram?

Scanna QR-koden och skicka in dina bästa tips och förslag

Onsdag den 24 april 2024

Registreringen öppnar
 • 08:00
 • Mässhallen

Registreringen öppnar

Årets moderator öppnar Penningtvättsdagarna
 • 08:50-09:00
 • Mässhallen

Årets moderator öppnar Penningtvättsdagarna

Andrea Hartmann Jovell har varit VD, chef och ledare samt ägt och drivit flera företag. Hon är ledamot i Västsveriges strukturfondspartnerskap (ERUF och ESF+) och tidigare styrelseledamot för Mittuniversitetets holdingbolag, Almi och Företagarna. Andrea har erfarenhet som konsult för Svenskt Näringsliv, myndigheter, kommuner och regioner. Tidigare marknad- och kommunikationschef för det kommunala bolaget Göteborg & Co utbildar hon nu i affärsutveckling och tar uppdrag som styrelseledamot. Andrea har skrivit boken Framtoning, en handbok i kommunikation. Hon utbildar i ledarskap för IHM, är koordinator för Sveriges Kommunikatörer Västra och modererar större och mindre event.

● Andrea Hartmann Jovell

Så planerar regeringen bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism
 • 09.00-09.20
 • Mässhallen

Så planerar regeringen bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansiell stabilitet är en hörnsten i en ansvarsfull ekonomisk politik. En förutsättningar är därför att penningtvätt bekämpas. Hur planerar regeringen skapa just goda förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism?

● Niklas Wykman, Finansmarknadsminister, Finansdepartementet (M)

Does the effectiveness of regulation increase in line with the amount we spend?
 • 09:20-10:00
 • Mässhallen

Does the effectiveness of regulation increase in line with the amount we spend?

As the cost of regulation mounts, along with the size of the fines for getting things wrong, has the current approach to compliance in general and AML in particular, caused us to focus to much on obeying the rules, and not enough on catching the crooks?

● Graham Barrow, Director, The Dark Money Files

Nödvändiga åtgärder för att faktiskt stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism
 • 10.00-10.30
 • Mässhallen

Nödvändiga åtgärder för att faktiskt stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism

Vilka vitala åtgärder krävs för att effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism? Vilket recept är mest effektivt i kampen och när ser vi ett trendbrott, att penningtvätt faktiskt minskar? Utforska dessa komplexa utmaningar och ta del av de mest effektiva åtgärderna. Hör experterna dela sina kunskaper, reflektioner och bästa tips.

● Daniel Barr, Generaldirektör, Finansinspektionen
● Lena Palmklint, Chef, Finanspolisen
● Hans Lindberg, VD, Svenska Bankföreningen
● Annette Olsson Chefsåklagare, avdelningschef område sydväst, Ekobrottsmyndigheten

Fika & mingel
 • 10.30 - 11.00
 • Mässhallen

Fika & mingel

What risk and whose risk? Spotlight on the risk-based approach
 • 11.00-11.30
 • Mässhallen

What risk and whose risk? Spotlight on the risk-based approach

Different levels of analysis – from the standard setting level of FATF, to public-private interactions, and the risk assessment and risk management work of financial institutions. As well as how different actors in the system work with the risk based approach.

● Eleni Tsingou, Professor MSO, International Political Economy

FATF: en svensk assessors erfarenheter
 • 11.30-12.00
 • Mässhallen

FATF: en svensk assessors erfarenheter

Sverige står inför en kommande granskning inom ramen för den femte utvärderingsrundan. Ta del av en assessors erfarenheter om genomförda utvärderingar inför kommande granskning av Sveriges penningtvättsregim.

● Vidar Gothenby, Senior jurist, Finansinspektionen

Lunch med efterföljande mingel & kaffe i Mässhallen
 • 12.00 - 13.30
 • Mälarsalen

Lunch med efterföljande mingel & kaffe i Mässhallen

Parallella seminarier

  Parallella seminarier

  Välj mellan ett antal olika parallella seminarier. Se mer information kring respektive seminarie längst ner på sidan. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.

  ● Parallella seminariespår kl: 13.30-14.00
  ● Parallella seminariespår kl: 14.10-14.40
  ● Parallella seminariespår kl: 14.50-15.20

  Organisation & styrning
  Organisationens riskkultur – en viktig pusselbit i arbetet mot korruption, bedrägerier och penningtvätt
  • 13:30 - 14.00
  • Millesrummet

  Organisationens riskkultur – en viktig pusselbit i arbetet mot korruption, bedrägerier och penningtvätt

  Hur skapar vi en organisationskultur som stöttar medarbetare att agera korrekt och som motverkar korruption, oegentligheter och bedrägerier? Här presenteras en forskningsbaserad metod för att enkelt mäta och stärka organisationers så kallade ”riskkultur”. Ta även del av exempel på moderna utbildningsverktyg som engagerar medarbetarna i förändringsarbetet genom att vara spelliknande, så kallad ”gamified learning”.

  • Mattias Wikner, Senior Manager, KPMG, Risk & Compliance Consulting
  • Fabian Bævre Larsen, Manager, KPMG, Forensic Services

  Organisation & styrning
  Penningtvätt - en del av en allt större kravbild
  • 14:10 - 14.40
  • Millesrummet

  Penningtvätt - en del av en allt större kravbild

  Företagsledningar har en stor regulatorisk press på sig idag. Penningtvätt, dataintrång och bedrägerier är bara några av de områden som kräver kunskap och tydliga processer. Nu lyfter vi blicken och fokuserar på hela området: GRC - Governance, Risk and Compliance. Så sätter ni GRC- området på ert företags agenda! Hur bör ni prioritera och jobbar aktivt med området? Vad måste ni som företag ha full kontroll på redan idag?

  • Steinar Nielsen, CISO, Verified Global

  Organisation & styrning
  Navigating Global Dynamics: Crafting Robust Financial Sanctions Compliance Programs
  • 14.50 - 15.20
  • Millesrummet

  Navigating Global Dynamics: Crafting Robust Financial Sanctions Compliance Programs

  The geopolitical shifts following the invasion of Ukraine by Russia have resulted in a swiftly evolving and increasingly complex sanctions environment; establishing a robust sanctions compliance program is paramount for financial institutions. Failing to establish effective frameworks not only poses compliance risks but can also overwhelm institutions operationally. This session invites you to delve into the vital intricacies of developing and fortifying sanctions programs, covering essential strategies, potential pitfalls, and industry best practices in financial sanctions compliance crucial for navigating the ever-evolving global landscape.

  • Tamsin Baumann, Partner, Deloitte UK
  • Anastasiia Trehubov, Assistant Manager, Deloitte Sweden
  • Hanna Lüttschwager, Manager, Deloitte Sweden

  Framtiden
  Nordic AML 2.0
  • 13.30 - 14.00
  • Fogelström

  Nordic AML 2.0

  In the last 5 years, Nordic banks have ramped up AML programs, now is time to consolidate and make them more effective, risk-based, and cut costs. Where are the current typical issues that Nordic banks are facing in AML? Examples of how leading banks are transforming and cutting costs. Tips on how and where to cut costs and be more risk-based.

  • Lan-Ling Fredell, Tech-enabled Regulatory Transformation Expert, PA Consulting

  Framtiden
  Trender i kampen mot penningtvätt: Innovativ teknik och nya arbetssätt
  • 14.10 - 14.40
  • Fogelström

  Trender i kampen mot penningtvätt: Innovativ teknik och nya arbetssätt

  Förra året uppgick den finansiella sektorns kostnader för regelefterlevnad till över 200 miljarder dollar. Ny teknik, automatiserade arbetssätt och tekniksamarbeten är avgörande för att hantera risker och hot. Regeringar och finansinstitut över hela världen investerar i avancerad teknik för att bekämpa ekonomisk brottslighet och ligga före. Hur påverkar de stigande kostnaderna penningtvättsbekämpningen och hur kan ny teknik hjälpa finanssektorn att motverka brottslighet? Ta del av strategierna och de senaste trenderna! (In English)

  • Cecilia Cederberg, Financial Crime Partner, PwC Sverige
  • Liviu Chirita, Global Financial Crime Tech Lead, PwC Tjeckien

  Framtiden
  Preventing ID Proofing attacks without sacrificing a smooth UX
  • 14.50 - 15.20
  • Fogelström

  Preventing ID Proofing attacks without sacrificing a smooth UX

  While fraud prevention is a must-have, the same goes for allowing for a good user experience to minimize drop-offs during customer onboarding. Learn more about how a customer has implemented VideoID technology to support their European business.

  • Richard Sundlöf, Enterprise Sales Executive, Signicat

  Data & analys
  Hur kan du förutspå och identifiera risker du inte vet att du har?
  • 13.30 - 14.00
  • Mässhallen

  Hur kan du förutspå och identifiera risker du inte vet att du har?

  Vad vet du egentligen om dina kunder och leverantörer? Precis, ibland vet man inte. Genom konkreta exempel inom ekonomisk brottslighet ger vi dig insikter i och förståelse för hur du proaktivt kan hantera och förutse dolda risker med hjälp av data och analys.

  • Christian Zittenbaum, Utbildningsspecialist med inriktning på förebygga ekonomisk brottslighet, Dun & Bradstreet.
  • Marcus Lundgren, Advisor AML/ESG fd Polis, Dun & Bradstreet.

  Data & analys
  Träff eller false-positive? Var står vi idag när vi gör våra kontroller?
  • 14.10 - 14.40
  • Mässhallen

  Träff eller false-positive? Var står vi idag när vi gör våra kontroller?

  Kommer tekniken hjälpa eller stjälpa i framtiden och hur samverkar vi gränsöverskridande för att nå resultat?​ I denna presentation kommer du att få exempel på vilken nytta samverkan kan ge och hur teknik underlättar och effektiviserar arbetet med att motverka penningtvätt men även övrig brottslighet.​ Hur upprättas balans då det ställs krav på fler och mer omfattande kontroller samtidigt som önskan är att få färre och mer relevanta träffar?

  • Sandra Madstedt, Business Manager ,CM1
  • Johan Gedda, Project Manager, CM1

  Data & analys
  De felande länkarna
  • 14.50-15.20
  • Mässhallen

  De felande länkarna

  Länkarna mellan den organiserade brottslighetens hårda kärna och den vita ekonomin består av en brokig grupp näringsidkare som i stor utsträckning agerar i det tysta. Majoriteten saknar belastningshistorik och går under radarn vid leverantörskontroller. Cirka 1000 företagare i gråzonen mellan den kriminella världen och näringslivet har kartlagts. Ta del av rön!

  • Mikael Ekman, Research & Intelligence, Acta Publica

  Risker i praktiken
  Risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
  • 13.30 - 14.00
  • Riddarsalen

  Risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism

  Ta del av erfarenheter från tidigare genomförda undersökningar. Vilka är de identifierade och prioriterade riskerna inom penningtvätt och finansiering av terrorism inom den finansiella sektorn? Hur planerar Finansinspektionen att prioritera sina tillsynsaktiviteter det kommande året?

  • Mika Tuominen, Senior jurist, Finansinspektionen

  Risker i praktiken
  Gå på pengarna! Hur ökar vi upptäcktsrisken för penningtvätt via företagskonton?
  • 14.10 - 14.40
  • Riddarsalen

  Gå på pengarna! Hur ökar vi upptäcktsrisken för penningtvätt via företagskonton?

  Allt fler kriminella entreprenörer begår ekonomisk brottslighet med företag som brottsverktyg. Hur kan banksektorn och andra verksamhetsutövare öka upptäcktsrisken och hitta penningtvätt som sker via företag och företagskonton? Ekobrottsmyndigheten delar med sig av sina erfarenheter om modus och riskindikatorer kopplade till penningtvätt via företag.

  • Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

  Risker i praktiken
  Kundriskklassificering och kopplingen till den allmänna riskbedömningen – i praktiken"
  • 14.50 - 15.20
  • Riddarsalen

  Kundriskklassificering och kopplingen till den allmänna riskbedömningen – i praktiken"

  Bedömning av kundrisk sker idag nästan uteslutande via kvantitativa modeller. Utformningen, omfattningen och innehållet av dessa modeller ska baseras på verksamhetens allmänna riskbedömning, vilket i praktiken ofta är utmanande. Ta del av de vanligaste misstagen och hur de kan undvikas samtidigt som den röda tråden konkretiseras mellan riskbedömning och riskmodell bör se ut i praktiken – alltifrån val av modelldesign till poängsättning av enskilda riskfaktorer och behandling av bristfällig datakvalitet.

  • Max Knape, Director, Frank Penny
  • Sannamari Bölenius, Manager, Frank Penny

  Fika och mingel
  • 15.20 - 15.50
  • Mässhallen

  Fika och mingel

  Insikter, trender och lärdomar från 4500 penningtvättsdomar
  • 15.50 - 16.20
  • Mässhallen

  Insikter, trender och lärdomar från 4500 penningtvättsdomar

  Antalet personer som döms för penningtvättsbrott ökar allt mer. Mellan 2018 och 2023 har samtliga 4500 fällande domslut analyserats. Vilka begår brotten? Vad är deras gemensamma nämnare? Finns det några tydliga mönster? Stämmer slutsatserna med polisen och ekobrottsmyndighetens egen bild av utveckling? Vad kan eller bör verksamhetsutövare göra av informationen?

  ● Åsa Birgersdotter, Head of Group AML, Handelsbanken
  ● Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
  ● Max Knape, Director, Frank Penny
  ● Sebastian Nordli, Managing Partner, Frank Penny
  ● Erik Blommé, Finansinspektionen

  Så utnyttjas företag som brottsverktyg för att begå systemhotande momsbedrägerier och penningtvätt
  • 16.20 - 17.10
  • Mässhallen

  Så utnyttjas företag som brottsverktyg för att begå systemhotande momsbedrägerier och penningtvätt

  Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ekobrottsmyndigheten berättar om en brottsutredning där kriminella aktörer utnyttjat företag som brottsverktyg för att begå momsbedrägeri och storskalig penningtvätt via företagskonton.

  ● Jerker Asplund, Vice Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar
  • 17.10 - 17.20
  • Mässhallen

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar

  After Conference Mingel
  • 17.20 - 18.30
  • Mässhallen

  After Conference Mingel

  När dagens föreläsningar avslutas är du välkommen på mingel i utställningen där det bjuds på dryck och du har möjlighet att umgås med branschkollegor, gamla som nya.

  Nytt för i år! Klädkod: Dress to Impress
  Omklädningsrum, kommer att finnas i Poseidon och Pegasus där du kan fixa håret och svida om till kvällens outfit. Du behöver alltså inte åka hem eller till hotellet innan kvällens middag.

  After Conference Dinner 🕺🏽
  • 18:30-sent
  • Mälarsalen

  After Conference Dinner 🕺🏽

  Varmt välkomna till Penningtvättsdagarnas After Conference Dinner - njut av en oförglömlig och energifull kväll!
  Du kan förvänta dig högklassig underhållning, en välsmakande trerättersmiddag, en storslagen prisutdelning av AML-Award 2024 och dans och energi tillsammans med DJ Aliji och saxofonist Tom Gabrielsson som får dansgolvet att lyfta!

  Torsdag den 25 april 2024

  Registreringen öppnar
  • 08:00
  • Mässhallen

  Registreringen öppnar

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar dag 2
  • 09.00-09.10
  • Mässhallen

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar dag 2

  Andrea Hartmann Jovell har varit VD, chef och ledare samt ägt och drivit flera företag. Hon är ledamot i Västsveriges strukturfondspartnerskap (ERUF och ESF+) och tidigare styrelseledamot för Mittuniversitetets holdingbolag, Almi och Företagarna. Andrea har erfarenhet som konsult för Svenskt Näringsliv, myndigheter, kommuner och regioner. Tidigare marknad- och kommunikationschef för det kommunala bolaget Göteborg & Co utbildar hon nu i affärsutveckling och tar uppdrag som styrelseledamot. Andrea har skrivit boken Framtoning, en handbok i kommunikation. Hon utbildar i ledarskap för IHM, är koordinator för Sveriges Kommunikatörer Västra och modererar större och mindre event.

  Penningtvätten som finansierar våldsvågen – de kriminella nätverken, deras insiders och hur vi stoppar det
  • 09.10-09.30
  • Mässhallen

  Penningtvätten som finansierar våldsvågen – de kriminella nätverken, deras insiders och hur vi stoppar det

  Vilka är det som tvättar pengar, och hur hänger det ihop med våldsvågen? Finanspolisen delar med sig av sin underrättelsebild och berättar vad vi behöver göra för att stoppa de illegala penningflödena.

  ● Lena Palmklint, Chef, Finanspolisen

  Hur finansieras terroristattentat utomlands från Sverige?
  • 09.30-10.00
  • Mässhallen

  Hur finansieras terroristattentat utomlands från Sverige?

  PKK är en terroristorganisation och som en del av deras finansieringsverksamhet används utpressning mot företag och privatpersoner genom att anspela på sitt ökända våldskapital. Ärendet som presenteras visar en liten del av en omfattande stödverksamhet för PKK, som står i skarp kontrast till den bild av en legitim rörelse PKK vill ge sken av för att kunna avföras från EU och flera andra länders förteckningar över organisationer som utövar terroristhandlingar.

  ● Hans Ihrman, Chefsåklagare, Åklagarmyndigheten

  Fika & mingel
  • 10.00-10.30
  • Mässhallen

  Fika & mingel

  Utbetalningsmyndigheten om felaktiga utbetalningar och penningtvätt
  • 10.30-11.00
  • Mässhallen

  Utbetalningsmyndigheten om felaktiga utbetalningar och penningtvätt

  Den 1 januari inrättades Utbetalningsmyndigheten för att upptäcka, förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar. Hur ser sambandet ut mellan felaktiga utbetalningar, välfärdsbrottslighet och penningtvätt? Hur bidrar Utbetalningsmyndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar till att motverka penningtvätt? Hur kommer samarbetet mellan bankerna och Utbetalningsmyndigheten att se ut?

  ● Per Eleblad, Generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten

  EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • 11.00-11.20
  • Mässhallen

  EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  2022 års penningtvättsutredning har i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (direktiv 2022:76). EU:s lagstiftningspaket innebär att en ny EU-förordning och ett nytt EU-direktiv ersätter befintlig reglering och att en ny EU-myndighet Amla (Anti-Money Laundering Authority) skapas. Vad innebär uppdraget som ska redovisas senast den 31 augusti 2024?

  ● Helena Rosén Andersson, Särskild utredare

  Decoding Money Laundering: AML Insights from the Fraud against the Hermitage Fund and the Global Pursuit of Justice for Sergei Magnitsky
  • 11.20.12.00
  • Mässhallen

  Decoding Money Laundering: AML Insights from the Fraud against the Hermitage Fund and the Global Pursuit of Justice for Sergei Magnitsky

  An unparalleled experience in investigating money laundering, specifically devoted to the techniques, methods, and elements that were used for it. Identified in the course of our 14 years of investigation.

  ● Vadim Kleiner, Ph. D, Director of Research, Hermitage Capital Management

  Lunch med efterföljande mingel & kaffe i Mässhallen
  • 12.00 - 13.20
  • Mälarsalen

  Lunch med efterföljande mingel & kaffe i Mässhallen

  Parallella seminarier

   Parallella seminarier

   Välj mellan ett antal olika parallella seminarier. Se mer information kring respektive seminarie längst ner på sidan. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.

   ● Parallella seminariespår kl: 13.20-13.50
   ● Parallella seminariespår kl: 14.00-14.30
   ● Parallella seminariespår kl: 14.40-15.10

   Tech-insikter
   Verkliga penningtvättsfall - Modus & Utredningsarbete
   • 14.00 - 14.30
   • Millesrummet

   Verkliga penningtvättsfall - Modus & Utredningsarbete

   Olika modus för penningtvätt, genom exempel baserade på verkliga händelser. Hur har fall identifierats och vilka processer är involverade i utredningarna? Ett centralt tema blir hur teknik kan spela en roll i att förbättra upptäckten och utredningarna samt hur olika strategier och verktyg kan anpassas för att möjliggöra upptäckten och hur de kan implementeras i praktiken.

   • Gabriella Bussien, CEO, Trapets
   • Dan Sjöholm, Chief Strategy Officer, Trapets

   Tech-insikter
   Understanding Financial Networks: Exploring Graph Analysis Techniques doe Unmasking Criminal Activities
   • 14.40 - 15.10
   • Millesrummet

   Understanding Financial Networks: Exploring Graph Analysis Techniques doe Unmasking Criminal Activities

   This presentation delves into graph analysis and its pivotal role in uncovering financial crimes. It spotlights the sophisticated algorithms and methods employed in dissecting financial networks, offering attendees a deep dive into the world of graph analysis. Participants will discover how this approach reveals complex interconnections between entities and transactions, aiding in identifying covert criminal activities before they proliferate. The session highlights the proactive aspects of graph analysis, underscoring its efficacy in fortifying detection capabilities and bolstering efforts to thwart financial crimes. Attendees will emerge with an enhanced understanding and skill to navigate and interpret web of financial networks, equipped to tackle and precent illicit financial undertakings.

   • Michael Down, Financial Services Specialist, Neo4j

   Framtiden
    Simple data analytics for clever risk mitigation
   • 13.20 - 13.50
   • Fogelström

   Simple data analytics for clever risk mitigation

   Looking beyond the regulatory data requirements, by incorporating and analyzing other datasets, you can with minimal effort gain insights to reduce risk both from an AML perspective as well as general business risks. We will showcase the simplicity of combining data to mitigate risk, where 1+1 =3.

   • Pontus Holmberg, Head of Product & Innovation, Roaring Group

   Framtiden
   Insights from a Sovereign Wealth Fund
   • 14.00 - 14.30
   • Fogelström

   Insights from a Sovereign Wealth Fund

   Dive into the wealth of the a state owned sovereign wealth fund and the power of AI to scrutinize its extensive portfolio of more than 9,200 investments. Discover intriguing revelations like 10% of these companies trace their origins to countries featured on the FATF grey list. We promise to bring insights and excitement when we present this portfolio analysis!

   • Robin Lycka, Solution Architect, Strise

   Framtiden
   Breaking Anonymity with AI: Advanced Detection of Shell Companies, Beneficial Ownership, and Sanctions Circumvention through Contextual Monitoring
   • 14.40 - 15.10
   • Fogelström

   Breaking Anonymity with AI: Advanced Detection of Shell Companies, Beneficial Ownership, and Sanctions Circumvention through Contextual Monitoring

   Sanctioned parties and organized criminal networks are growing more sophisticated every day. The use of Shell/Front Companies, Phoenix operations and Mule Accounts has made risk detection and beneficial ownership more and more difficult. This has put an unnecessary burden on investigators to gather the data and make the connections. Contextual Monitoring of customers and counterparties combined with perpetual monitoring of customers in place of static periodic reviews allows the power of entity resolution and network analytics to open a new world of risk detection and investigations. This session will look at how technology combined with better data sources and focused typologies have changed the way we can break through the anonymity so essential for organized crime to flourish.

   • Matt Long, Global Head of Financial Crime Solutions, Financial Services and Government at Quantexa / Director of Quantexa Sarl

   Konsekvenser av PT & TF
   Riskbedömning som värnar förenings-och näringsfriheten, hur löser vi det?
   • 13.20 - 13.50
   • Mässhallen

   Riskbedömning som värnar förenings-och näringsfriheten, hur löser vi det?

   Föreningar och småföretag får allt svårare att uppfylla bankernas kundkännedomskrav. Detta får stora konsekvenser för enskilda aktörer och hotar i förlängningen förenings- och näringsfriheten, men drabbar även bankerna och hindrar ett träffsäkert arbetssätt som garanterar skydd mot kriminalitet. Med inspiration från Danmark diskuterar vi möjliga vägar framåt för en effektiv riskbedömning av både föreningar och småföretag som kan stoppa kriminalitet och bedrägerier samtidigt som vi bibehåller en stark demokrati och ett inkluderande näringsliv.

   • Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige, moderator.
   • Maria Flock Åhlander, VD, Ekobanken.
   • Kenneth Kamp Butzbach, generalsekreterare, ISOBRO - Danish Fundraising Association.
   • Johan Grip, chefsekonom, Företagarna.

   Konsekvenser av PT & TF
   Utländska kriminella aktörer och oligarker får fotfäste
   • 14.00 - 14.30
   • Mässhallen

   Utländska kriminella aktörer och oligarker får fotfäste

   Ta del av farorna med bristande kontroller. Hur utländska kriminella aktörer och oligarker kan etablera sig och bedriva sina verksamheter ostraffat. Vilka blir konsekvenserna? Och vad behöver vi göra framåt?

   • Jörgen Holmlund, Lärare i underrättelsetjänst, Försvarshögskolan.

   Risker i praktiken
   Allmän riskbedömning – vanliga utmaningar och tillsynsmyndigheternas förväntansbild
   • 13.20 - 13.50
   • Riddarsalen

   Allmän riskbedömning – vanliga utmaningar och tillsynsmyndigheternas förväntansbild

   Att upprätta en allmän riskbedömning kan låta okomplicerat för många, men visar sig ofta innebära stora utmaningar i att få den förankrad både i verksamheten och hos ledningen. Även om regelverken i stora delar är oförändrade sedan 2017 ser vi en tydlig skärpning i tillsynsmyndigheternas praxis, både vid nya auktorisationer och i löpande tillsyn. Ta del av erfarenheter från ett antal auktorisations- och tillsynsärenden när det gäller de primära utmaningarna.

   • Amin Bell, Advokat/Partner, Harvest Advokatbyrå
   • Malin Björklund, Senior Associate, Harvest Advokatbyrå

   Risker i praktiken
   Verksamhet i linje med riskaptiten? – Om kvantifierad uppföljning och riskbaserad approach i praktiken
   • 14.00 - 14.30
   • Riddarsalen

   Verksamhet i linje med riskaptiten? – Om kvantifierad uppföljning och riskbaserad approach i praktiken

   Aktuella insikter och samlade lärdomar om mätetal och vad som krävs för att säkerställa ett riskbaserat arbetssätt i praktiken. Kvantitativa metoder som spelar en avgörande roll, analysverktyg och mätbarhet av risker för styrning i linje med verksamhetsmål, men också om mandatfördelning att acceptera och prissätta risker.

   • Ronny Gustavsson, Director & Head of Financial Crime Prevention, Advisense
   • Petra Andrésdottir, Senior Manager, Financial Crime Prevention, Advisense

   Fika och mingel
   • 15.10-15.40
   • Mässhallen

   Fika och mingel

   Konsekvenser av penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism
   • 15.40 - 16.10
   • Mässhallen

   Konsekvenser av penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism

   Våldsbejakande extremistiska miljöer är beroende av tvättade pengar och olagliga penningflöden. Hur ser egentligen kopplingen ut mellan penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism? Vilka är de stora konsekvenserna och varför behöver vi strypa finansieringen? Ta del av framgångsfaktorer, utmaningarna och vad behöver vi göra för ett effektivt arbete mot finansiering av terrorism.

   ●Jonas Trolle, Chef, Center mot Våldsbejakande extremism

   Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen
   • 16.10-16.20
   • Mässhallen

   Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen